Select Language:

नियुत्तिको लागि सम्पर्क राख्न आउने सम्वन्धि सूचना


Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४४२८६६५

कोठा नं.-१०