Select Language:

धुलो दुध तथा खुल्ला मक्खन खरिद प्रायोजनका लागि मौजुदा सुचिमा सुचिकृत हुन आउने बारेको सुचना


Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४४२८६६५

कोठा नं.-१०