Select Language:

Cattle Feed

 

ठेगाना:

हेटौंडा-१०, सिशौघारी

फोन नं

057-520387

स्थापना मिति:

२०७३ (नेपाल सरकारवाट २५ वर्षको लागि प्राप्त भएको।)

उत्पादन क्षमताः

४ मे टन प्रति घण्टा

उत्पादनः

गाई भैसीको मास दाना (Mash Feed)

कार्यक्षेत्र:

नेपालका सम्पूर्ण जिल्लाहरु

आयोजना रहेको जग्गाको क्षेत्रफलः

९ विगाह (.५ विगाह लालपुर्जा र ४.५ विगाह  ऐलानी)


Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४५२८६६५

कोठा नं.-१०