Select Language:

Dolkha Dairy

(दुग्ध विकास संस्थानको ५९ प्रतिशत सेयर लगानीमा संस्थानको व्यवस्थापनमा संचालित PPP Model को डेरी उद्योग)

ठेगाना:

चरीकोट, दोलखा

फोन नं

०४९ ४२१०२०

स्थापना मिति:

२०५६ (दुग्ध विकास संस्थान संग साझेदार भएको मिति २०७१ मंसिर १)

प्रशोधन क्षमता:

१००० लि प्रति घण्टा  तथा भण्डारण क्षमताः ५००० लि

दूध संकलन विवरण प्रति दिनः

लिन सिजनमा १००० देखि १२०० लि प्रति तथा फ्लस सिजनमा २००० लि

कार्यक्षेत्र ( जिल्ला ) :

दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक

प्रवन्ध संचालकः

सुरेन्द्र यादव

Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४५२८६६५

कोठा नं.-१०