Select Language:

Tenders

Title Download
THE PROCUREMENT OF Construction of Husk Boiler Foundation at Biratnagar Milk Supply Scheme
सुरक्षा सेवा खरीदको बोलपत्र आव्हानको सूचना
Invitation for bids for the supply and delivery of skimmed milk powder & unsalted white butter
पशु दाना उत्पादनका कच्चापदार्थ खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना
ल्यापटप तथा कम्प्यूटर सामग्री खरीद गर्ने सम्बन्धमा
बिज्ञापन ऐजेन्सी सेवा खरिद सम्बन्धी
पशु दाना उत्पादनका कच्चा पदार्थ खरिद
Construction of factory building and staff quarter building at Nagarkot
सुरक्षाकर्मी सेवा खरिद गर्ने सम्वन्धमा (Kathmandu Milk Supply Scheme)
Construction Works of Office Buildings (Janakpur Milk Supply Scheme)
प्रशोधित दूध बजार डिष्ट्रीव्यूसनको लागि बोलपत्र (Janakpur Milk Supply Scheme)
Construction of Deep tube well (Jananpur Milk Supply Scheme)
Supply and Delivery of Packing Materials (MPSS)
प्रशोधित दूध बजार डिष्ट्रीव्यूसनको लागि बोलपत्र (BMSS) (धरान क्षेत्रका लागि)
प्रशोधित दूध बजार डिष्ट्रीव्यूसनको लागि बोलपत्र (BMSS) (ईटहरी, ईनरुवा र विराटचौक क्षेत्रका लागि)
Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४५२८६६५

कोठा नं.-१०