Select Language:

२०८१ सालमा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीहरुको नामावली


Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४५२८६६५

कोठा नं.-१०